ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ — ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

  Note: This page is currently under construction.
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
Θεολογία > Ἑορτολογικὰ > Συναξάριον > Αὔγουστος

Συναξάριον

Αὔγουστος

῾Ο Ἅγιος Μάρτυς Ὀσουάλδος, Βασιλεὺς τῆς Νορθουμβρίας (5 Αὐγούστου) (pdf, 874 KB)

῾Ο ῞Οσιος Λαυρέντιος ὁ διὰ Χριστὸν Σαλὸς τῆς Καλούγας (10 Αὐγούστου) (pdf, 126 KB)

῾Ο ῞Αγιος Νήφων ὁ Διονυσιάτης, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - ῾Η Νηπτικὴ καὶ ᾿Αποστολική του Κληρονομιὰ (11 Αὐγούστου) (pdf, 126 KB)

Ὁ θαυμαστὸς Βίος τοῦ Ὁσίου Δοσιθέου τοῦ Ὑποτακτικοῦ (13 Αὐγούστου) (pdf, 319 KB)

῾Η Ὁσία Ραδεγονδία, Βασίλισσα τῶν Φράγκων (13 Αὐγούστου) (pdf, 1.2 ΜB)

Ὁ Ὅσιος Ἀλύπιος ὁ Εἰκονογράφος (17 Αὐγούστου) (pdf, 606 KB)

῾Ο Ὅσιος Φιλιβέρτος (20 Αὐγούστου) (pdf, 854 ΚB)

Ἐκ τῶν παλαιοτέρων ἀγνώστων μεγάλων Θαυμάτων τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ (ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τῆς Ἀνακομιδῆς τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου Αὐτοῦ, 21.8/3.9.1953) (pdf, 366 KB)

Οἱ Ἅγιοι Νεομάρτυρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζιλάντωφ Καζὰν (28 Αὐγούστου) (pdf, 470 KB)

Ἡ Δεξιὰ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ (ἐπὶ τῇ Ἀποτομῇ τῆς Ἱερᾶς Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου - 29 Αὐγούστου) (pdf, 102 KB)

῾Ο ῞Αγιος ᾿Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ (30 Αὐγούστου) (pdf, 1.14 MB)

- ῾Ο ῞Οσιος ᾿Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ καὶ τὸ Μοναστήρι του στὴν Ρωσία (ἀπὸ ἕνα σύγχρονο ταξιδιωτικὸ χρονικὸ) (pdf, 222 KB)

῾Ο ῞Αγιος ῎Εϊνταν τοῦ Λιντισφὰρν τῆς Βρετανίας (31 Αὐγούστου) (pdf, 194 KB)


Μητροπολιτικὰ | Συνοδικὰ | Θεολογία | Πολιτισμὸς | Ποικίλα | Ἱστορικὰ Ἀρχεῖα | Ἐκδόσεις | Ἱστοσελίδα | Σύνδεσμοι | Ἀναζήτησις