ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ — ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

  Note: This page is currently under construction.
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
Θεολογία > Ἑορτολογικὰ > Συναξάριον > Ἰανουάριος

Συναξάριον

Ἰανουάριος

Ὁ Ἅγιος Ὁσιομάρτυς Τηλέμαχος (1 Ἰανουαρίου) (pdf, 458 KB)

Ὁ Ἅγιος Φουλγέντιος Ἐπίσκοπος Ρουσπῶν (1 Ἰανουαρίου) (pdf, 494 ΚB)

Ἡ Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου (3 Ἰανουαρίου) (pdf, 295 KB)

- Σημ. Ἔχετε τὴν δυνατότητα νὰ ἀκούσετε τὸν Βίο τῆς Ἁγίας Θωμαΐδος στὴν ἑνότητα Βίοι Ἁγίων.

Ἡ Ὁσία Γενεβιέβη, Πολιοῦχος τῶν Παρισίων (3 Ἰανουαρίου) (pdf, 1 ΜB)

Ὁ Ὅσιος Ἰωσὴφ ὁ Νέος, ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) (pdf, 242 KB)

῾Ο ῞Αγιος ῾Ιερομάρτυς ᾿Ισίδωρος τοῦ Γιοῦργεφ καὶ οἱ ἑβδομήκοντα δύο Συναθλητὲς Αὐτοῦ (8 Ἰανουαρίου) (pdf, 627 ΚB)

Βίος τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φιλίππου, Μητροπολίτου Μόσχας (9 Ἰανουαρίου) (pdf, 357 KB)

Ὁ Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος (10 Ἰανουαρίου) (pdf, 238 KB)

Ἡ Ἁγία Παρθενομάρτυς Γκρέκα (Ἑλληνίς), ἡ ἐν Σαρδινίᾳ (12 Ἰανουαρίου) (pdf, 684 KB)

Ὁ Ἅγιος Ἱλάριος ὁ Ὁμολογητὴς - Ἐπίσκοπος Πικταβίου (Πουατιὲ) (13 Ἰανουαρίου) (pdf, 1.22 MB)

Ὁ ῞Αγιος ᾿Εφίσιος τῆς ᾿Ελίας, Μεγαλομάρτυς καὶ Πολιοῦχος τῆς Νόρα (Κάλιαρι Σαρδινίας) (15 Ἰανουαρίου) (pdf, 608 ΚB)

Ὁ Ὅσιος Ἀντώνιος ὁ Μέγας, Διαμορφωτὴς τοῦ Ἀναχωρητικοῦ Μοναχισμοῦ (250/1-356) (17 Ἰανουαρίου) (pdf, 451 KB)

῾Ο ῞Αγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς (19 Ἰανουαρίου) (pdf, 160 KB)

- Βιβλιοπαρουσίασις: «῞Αγιος Μᾶρκος ᾿Εφέσου» (pdf, 96 KB)

῾Ο ῞Αγιος Μάξιμος ὁ Βατοπαιδινὸς (21 Ἰανουαρίου) (pdf, 266 KB)

Θαύματα τῆς ῾Οσίας Ξένης τῆς Ρωσίδος (24 Ἰανουαρίου) (pdf, 137 KB)

᾿Αποδίωξις τοῦ πονηροῦ καὶ ἐπίκλησις τοῦ Χριστοῦ (᾿Επὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ῾Αγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου - 25 Ἰανουαρίου) (pdf, 105 KB)

Πῶς ἕνας ἁπλὸς παπᾶς περιέσωσε τὸ «῾Ομοούσιο» (᾿Επὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ῾Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου - 25 Ἰανουαρίου) (pdf, 89 KB)

Οἱ Ρῶσοι ῞Αγιοι Νεομάρτυρες - Ἀπολυτίκιον - Βίος τῆς ῾Αγίας Νεομάρτυρος Ματρώνης τῆς Ρωσίδος (25 Ἰανουαρίου) (pdf, 208 KB)

Οἱ Ρώσοι Νεομάρτυρες καὶ ὁ Τσάρος Νικόλαος Β΄ (25 Ἰανουαρίου)

- Μέρος Α΄ (pdf, 206 KB)

- Μέρος Β΄ (pdf, 123 KB)

- Μέρος Γ΄ (pdf, 159 KB)

- Μέρος Δ΄ (pdf, 147 KB)

- Μέρος Ε΄ (pdf, 112 KB)

- Μέρος ΣΤ΄ (pdf, 190 KB)

- Μέρος Ζ΄ (pdf, 166 KB)

- Μέρος Η΄ (pdf, 398 KB)

῾Ο ῞Αγιος Νεομάρτυς Πέτρος Μητροπολίτης Κρουτίτσκυ (1863-1937) (25 Ἰανουαρίου) (pdf, 275 KB)

Ἱερὰ Εἰκὼν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἡ ἐπονομαζομένη «Καταπράϋνον τὴν Θλῖψιν μου» (Σύναξις: 25 Ἰανουαρίου) (pdf, 586 KB)

῾Ο ῞Αγιος Δαβὶδ Δʹ ὁ ᾿Ανακαινιστής, Βασιλεὺς τῆς Γεωργίας (26 Ἰανουαρίου) (pdf, 110 KB)

᾿Αββᾶς ᾿Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» ῞Αγιος (28 Ἰανουαρίου) (pdf, 110 KB)

Ὁ Ὅσιος Πατὴρ ἡμῶν Ἰωάννης τοῦ Ρεομὲ (28 Ἰανουαρίου) (pdf, 1 MB)

Εὐγνωμοσύνη (᾿Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν ῾Αγίων Τριῶν ῾Ιεραρχῶν - 30 Ἰανουαρίου) (pdf, 116 KB)


Μητροπολιτικὰ | Συνοδικὰ | Θεολογία | Πολιτισμὸς | Ποικίλα | Ἱστορικὰ Ἀρχεῖα | Ἐκδόσεις | Ἱστοσελίδα | Σύνδεσμοι | Ἀναζήτησις