ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ — ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

  Note: This page is currently under construction.
❖
❖
❖
❖
Ἐκδόσεις > Βιντεοταινίες

Βιντεοταινίες


- Στιγμιότυπα

- Ενημέρωσις περί Οικουμενισμού

- Ιεραποστολικές Σελίδες

- Διάφορα


Προσοχή! Γιά να δήτε τα διάφορα αρχεία βίντεο, συμβουλευθήτε την Τεχνική Βοήθεια.

Σημείωσις: τα αρχεία βίντεο της Ιστοσελίδος προσφέρονται και σε μέτρια ποιότητα [είναι δυνατή η online παρακολούθησις τους και με μια αργή ευρυζωνική σύνδεσι(DSL 384 και άνω)]- και σε καλή ποιότητα [για να ειδωθούν online χρειάζεται μία γρήγορη ευρυζωνική σύνδεσι (Broadband 768 Kbs και άνω)].


Μητροπολιτικὰ | Συνοδικὰ | Θεολογία | Πολιτισμὸς | Ποικίλα | Ἱστορικὰ Ἀρχεῖα | Ἐκδόσεις | Ἱστοσελίδα | Σύνδεσμοι | Ἀναζήτησις