ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ — ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

  Note: This page is currently under construction.
❖
❖
❖
❖
Ἐκδόσεις > Μικρὸν Εὐχολόγιον

Μικρὸν Εὐχολόγιον


Ἀκολουθία Ἐπὶ Ἐνάρξει Ἐκκλησιαστικῆς Διακονίας (pdf, 243 KB)

Ἀκολουθίαι Ἐπὶ Ἐνάρξει Κατηχητικῶν Μαθημάτων (ἐπανέκδοσις) (pdf, 397 KB)


Μητροπολιτικὰ | Συνοδικὰ | Θεολογία | Πολιτισμὸς | Ποικίλα | Ἱστορικὰ Ἀρχεῖα | Ἐκδόσεις | Ἱστοσελίδα | Σύνδεσμοι | Ἀναζήτησις