ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ — ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

  Note: This page is currently under construction.
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
Μητροπολιτικὰ > Ὁμιλίες

Ὁμιλίες


Τὰ ἀρχεῖα τῶν προηγουμένων ἐτῶν μπορεῖτε νὰ τὰ δεῖτε στὴν Ἑνότητα Ἱστορικὰ Ἀρχεῖα > Ὁμιλίες


Ἡ Ἀρχὴ καὶ τὸ Τέλος - ἡ Ρωμηοσύνη καὶ ἡ Ἀγάπη (pdf, 250 KB)

Προσλαλιὰ εἰς τὴν Ἐκδήλωσι Εὐγνωμοσύνης ἐπὶ τῇ λήξει τῆς Περιόδου Ι΄ (2016-2017) Ποιμαντικῶν, Κατηχητικῶν, Κοινωνικῶν καὶ Πολιτιστικῶν Δραστηριοτήτων, 15/28.5.2017

Ἐπιλεγόμενα τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας (pdf, 198 KB)

Πολιτιστικὴ Ἐκδήλωσις ἐπὶ τῇ Ἐθνικῇ Ἐπετείῳ τῆς 25ης Μαρτίου, Κυριακὴ Δ΄ Νηστειῶν, 13.3.2017 ἐκ. ἡμ.

Ἀλληλεγγύη -Ἐθελοντισμός -Διακονία Ἀσφαλιστικὲς Δικλίδες (pdf, 250 KB)

Προσλαλιὰ εἰς τὴν Β’ Συνεστίασιν Τιμῆς καὶ Εὐγνωμοσύνης, 22.11/5.12.2016

Καταληκτήριος Ὁμιλία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας (pdf, 251 ΚB)

Ἐκδήλωσις «Εὐχαριστήρια 2016»: «Εὐγνωμοσύνη Φωναῖς Αἰσίαις», 10.10.2016 ἐκ. ἡμ.

Ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος ὁ Νέος, ὁ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (1870 -1955)

Ὁμιλία κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν ἐπὶ τῇ Διακηρύξει, Σάββατον πρὸ Σαμαρείτιδος, 15.5.2016 ἐκ. ἡμ.

Ἐπιλογικὲς Σκέψεις (pdf, 231 ΚB)

Μουσικο-Λαογραφικὴ Ἐκδήλωσις, Κυριακὴ Ε΄ τῶν Νηστειῶν, 4/17.4.2016

Kυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως

- Εἰσαγωγὴ (pdf, 182 ΚB)

- Σελίδες ἀπὸ τὸ Νέον Μαρτυρολόγιον τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων - Τὰ πρῶτα ἔτη τῆς Ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας (1924-1928) (pdf, 3.36 ΜB)

    Ὁμιλία τοῦ κ. Νικολάου Μάννη, Διδασκάλου

- Ἡ Μαρτυρία τοῦ Ἁγιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου (Καβουρίδου) (pdf, 265 ΚB)

    Προσλαλιὰ καταληκτήριος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ

Προσλαλιὰ Εὐγνωμοσύνης (pdf, 400 ΚB)

Προσλαλιὰ εἰς τὴν Α’ Συνεστίασιν Τιμῆς καὶ Εὐγνωμοσύνης, 9/22.3.2016

Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς καὶ Κοινωνικὴ Εὐθύνη - Οἱ Νέοι τῆς Ἐκκλησίας μας στὸ χθές, στὸ σήμερα, στὸ αὔριο (pdf, 724 ΚB)

Εἰσήγησις εἰς τὴν 6ην Πανελλήνιαν Συνάντησι Νέων τῆς Ἐκκλησίας μας, 29.11/12.12.2016

Ἡ Ἱερὰ Μνήμη τῆς Η΄ Ἁγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐπὶ Ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Νοέμβριος 879 -Μάρτιος 880 (pdf, 2.21 ΜB)

Εἰσήγησις εἰς τὴν Ἱερατικὴ Σύναξιν τῶν Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας Νοτίου Ἑλλάδος, Πειραιεύς, 18.11/1.12.2016

Ὁ Ἅγιος Ἰσαπόστολος Κωνσταντῖνος - Τὸ Ὅραμά Του καὶ τὸ Χρέος μας (pdf, 646 ΚB)

Ἐπὶ τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ Αὐτοῦ καὶ τῇ Πανηγύρει τοῦ ὁμωνύμου Ναοῦ ἐν Στοκχόλμῃ, 21.5.2015 ἐκ. ἡμ.

Ἐπέτειος Εὐγνωμοσύνης καὶ Δημιουργικότητος (pdf, 722 ΚB)

Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 2.3.2015 ἐκ. ἡμ.

Τὰ Αἰώνια Ὅρια τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἡ «νέα ἐκκλησιολογία» τῶν Οἰκουμενιστῶν (pdf, 990 KB)

Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, 16.2.2015 ἐκ. ἡμ.

Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικὸς χθὲς καὶ σήμερα (pdf, 891 KB)

Ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ Ἄτλαντος τῆς Ὀρθοδοξίας, 19.1.2015 ἐκ. ἡμ.

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016 (pdf, 1.09 MB)

Ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν, Κυριακὴ Α΄ τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ.

Οἱ Εἰκονόφιλοι Πατέρες καὶ ἡ Θεολογία τους (pdf, 1.09 KB)

Ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ΄ Ἁγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 13/26.10.2014

Μάρτυρες καὶ Μαρτυρία Ἀναστάσεως (pdf, 609 KB)

Σκέψεις ἐπὶ τῇ ἑβδόμῃ ἐπετείῳ τῆς εἰς Ἐπίσκοπον Χειροτονίας, 6.10.2014 ἐκ. ἡμ.

Ἡ ἐν Χριστῷ Ἀξιοπρέπειά μας καὶ ἡ κυριαρχία τοῦ χυδαίου (pdf, 683 KB)

Ἑόρτιος Ὁμιλία στὸν Ἑσπερινὸ τῆς Πανηγύρεως τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, 2.10.2014 ἐκ. ἡμ.

Ὅραμα καὶ Ἐλπίδα (pdf, 387 KB)

Προσλαλιὰ στὰ Ἐγκαίνια τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Κυπριανὸς», Σάββατο, 14.9.2014 ἐκ. ἡμ.

Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία καὶ ἡ λησμονησμένη Ὀρθόδοξη Ἀρχοντιά μας (pdf, 468 KB)

Καταληκτήριος προσλαλιὰ στὰ Ἐγκαίνια ττοῦ νέου Ἐργαστηρίου Ὀρθοδόξου Εἰκονογραφίας, Κυριακή, 8/21.9.2014

Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία: Ζωὴ - Δημιουργία -Συνέχεια (pdf, 245 KB)

Μήνυμα στὴν Ἐκδήλωσι ἐπὶ τῇ λήξει τῶν Μαθημάτων Ἁγιογραφίας, Κυριακή, 9/22.6.2014

Οἱ Ἀξιοπρεπεῖς Ἀγωνιστὲς τοῦ ’21 γιὰ τὴν Ἀξιοπρέπεια τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν Παιδιῶν της (pdf, 250 KB)

Καταληκτήριος προσλαλιὰ στὴν Ἐκδήλωσι ἐπὶ τῇ Ἐθνικῇ Ἑορτῇ τοῦ ᾿21, 17/30.3.2014

Τὸ Μυστήριον τῆς Προσεγγίσεως τοῦ Χριστοῦ (pdf, 389 KB)

Ὁμιλία στὴν Β΄ Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Νηστειῶν, 3/16.3.2014

Λόγος Εὐχαριστήριος ἐπὶ τῇ Ἑνώσει καὶ τῇ Ἀνοίξει (pdf, 480 KB)

Ὁμιλία εἰς τὸ Ἑνωτικὸν Συλλείτουργον, Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Νικολάου Παιανίας Ἀττικῆς, 10/23.3.2014


Μητροπολιτικὰ | Συνοδικὰ | Θεολογία | Πολιτισμὸς | Ποικίλα | Ἱστορικὰ Ἀρχεῖα | Ἐκδόσεις | Ἱστοσελίδα | Σύνδεσμοι | Ἀναζήτησις