ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ — ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

  Note: This page is currently under construction.
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
Μητροπολιτικὰ > Ἐγκύκλιοι

ἘγκύκλιοιΤὰ ἀρχεῖα τῶν προηγουμένων ἐτῶν μπορεῖτε νὰ τὰ δεῖτε στὴν Ἑνότητα Ἱστορικὰ Ἀρχεῖα > Ἐγκύκλιοι

Ἑόρτιες

2017

«Τὰ Ἔσχατα ὡς Συνεχὲς Παρὸν» ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους (pdf, 804 ΚΒ)

«Συμπολῖται τῶν Ἁγίων καὶ Οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ» ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Νηστείας τοῦ Δεκαπενταυγούστου (pdf, 780 ΚΒ)

Ἄνοιξε ἡ Περίοδος τῆς Νηστείας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων... (pdf, 916 KB)

Μήνυμα ἐπὶ τῇ πανενδόξῳ Ἀναστάσει τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ 2017 (pdf, 1.7 MB)

«Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν »... « Καὶ Ζωὴ πολιτεύεται»!... (pdf, 624 KB)

«Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς Ζωῆς μου...» (pdf, 930 KB)

Ἀνακαινισμένοι ἀπὸ τὴν Σάρκωσι, συνεχίζουμε πρὸς τὴν Σταύρωσι καὶ τὴν Δόξα (pdf, 735 KB)

2016

Μήνυμα ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τῶν Γενεθλίων τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 2016 (pdf, 1 MB)

Ἂς «ἀπογραφοῦμε» Σήμερα ὡς «Πολῖτες» τῆς Ταπεινῆς Βηθλεὲμ (pdf, 735 KB)

Ἄνοιξε ἡ Περίοδος τῆς Νηστείας τῶν Χριστουγέννων (pdf, 662 KB)

Στὴν Πύλη τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους (pdf, 542 KB)

Ἄνοιξε ἡ Περίοδος τῆς Νηστείας τοῦ Δεκαπενταυγούστου ... (pdf, 676 KB)

Ἄνοιξε ἡ Περίοδος τῆς Νηστείας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων... (pdf, 782 KB)

Μήνυμα ἐπὶ τῇ πανενδόξῳ Ἀναστάσει τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ 2016 (pdf, 996 ΚB)

῾Η Σάρκωσις τοῦ Λόγου ἀνεκαίνισε καὶ τὸν χρόνο... (pdf, 1.16 ΜB)

2015

Μήνυμα ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τῶν Γενεθλίων τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ 2015 (pdf, 1.14 ΜB)

Εὐχὲς Χριστουγέννων 2015 (pdf, 769 KB)

῾Η πνευματικὴ πορεία πρὸς τὸ Σπήλαιο τῆς Βηθλεὲμ ἄρχισε... (pdf, 1.88 MB)

Μήνυμα ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους (pdf, 1.08 MB)

Μήνυμα Ἑόρτιο ἐπὶ τῇ Πανσέπτῳ Κοιμήσει τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου 2015 (pdf, 802 ΚB)

Ἁγία Τεσσαρακοστὴ 2015 (pdf, 1.36 ΜB)

Μήνυμα Ἑόρτιο Ἁγίων Θεοφανίων 2015 (pdf, 1.00 MB)

Ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ Νέου Σωτηρίου Ἔτους 2015 (pdf, 980 ΚB)

2014

Μήνυμα ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τῶν Γενεθλίων τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ 2014 (pdf, 1.00 MB)

Εὐχὲς Χριστουγέννων 2014

Μήνυμα ἐπὶ τῇ Ἁγία Ἀναστάσει τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ 2014 (pdf, 880 ΚB)


Ποιμαντικὲς

Ἐνημέρωσις γιὰ τὸν Νόμο 4.301/ Ὀκτώβριος 2014 (pdf, 222 KB)


Μητροπολιτικὰ | Συνοδικὰ | Θεολογία | Πολιτισμὸς | Ποικίλα | Ἱστορικὰ Ἀρχεῖα | Ἐκδόσεις | Ἱστοσελίδα | Σύνδεσμοι | Ἀναζήτησις