ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ — ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

  Note: This page is currently under construction.
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
Μητροπολιτικὰ > Ἐγκύκλιοι

ἘγκύκλιοιΤὰ ἀρχεῖα τῶν προηγουμένων ἐτῶν μπορεῖτε νὰ τὰ δεῖτε στὴν Ἑνότητα Ἱστορικὰ Ἀρχεῖα > Ἐγκύκλιοι
Ἑόρτιες

2017

Μήνυμα ἐπὶ τῇ πανενδόξῳ Ἀναστάσει τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ 2017 (pdf, 1.7 MB)

2016

Μήνυμα ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τῶν Γενεθλίων τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 2016 (pdf, 1 MB)

Μήνυμα ἐπὶ τῇ πανενδόξῳ Ἀναστάσει τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ 2016 (pdf, 996 ΚB)

2015

Μήνυμα ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τῶν Γενεθλίων τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ 2015 (pdf, 1.14 ΜB)

Μήνυμα ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους (pdf, 1.08 MB)

Μήνυμα Ἑόρτιο ἐπὶ τῇ Πανσέπτῳ Κοιμήσει τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου 2015 (pdf, 802 ΚB)

Μήνυμα Ἑόρτιο Ἁγίων Θεοφανίων 2015 (pdf, 1.00 MB)

Ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ Νέου Σωτηρίου Ἔτους 2015 (pdf, 980 ΚB)

2014

Μήνυμα ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τῶν Γενεθλίων τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ 2014 (pdf, 1.00 MB)

Μήνυμα ἐπὶ τῇ Ἁγία Ἀναστάσει τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ 2014 (pdf, 880 ΚB)


Ποιμαντικὲς

Ἐνημέρωσις γιὰ τὸν Νόμο 4.301/ Ὀκτώβριος 2014 (pdf, 222 KB)


Μητροπολιτικὰ | Συνοδικὰ | Θεολογία | Πολιτισμὸς | Ποικίλα | Ἱστορικὰ Ἀρχεῖα | Ἐκδόσεις | Ἱστοσελίδα | Σύνδεσμοι | Ἀναζήτησις