ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ — ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

  Note: This page is currently under construction.
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
Μητροπολιτικὰ > Σύλλογος «῞Αγιος Φιλάρετος»

Σύλλογος Ὀρθοδόξων Γυναικῶν «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων»

Ἔκκληση γιὰ συγκέντρωση τροφίμων: «Τὸ Καλαθάκι τοῦ Φτωχοῦ»

Τὰ ἀρχεῖα τῶν προηγουμένων ἐτῶν μπορεῖτε νὰ τὰ δεῖτε στὴν Ἑνότητα
Σύλλογος «Ἅγιος Φιλάρετος» (Ἱστορικὰ Ἀρχεῖα)


2017

Ἔκθεση Πεπραγμένων τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» Τρίμηνον Β´ (Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2017) (pdf, 312 ΚB)

Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς Κασσαβέτειας Μαγνησίας (pdf, 623 ΚB)

- Κείμενο-Ἀναμνηστικὸ Προσκυνητῶν (pdf, 734 ΚB)

- Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Κρατούμενους Ἀδελφούς μας (pdf, 741 ΚB)

Ἔκθεση Πεπραγμένων τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» Τρίμηνον Α´ (Ἰανουάριος-Μάρτιος 2017) (pdf, 383 ΚB)

Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὸ Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου (pdf, 623 ΚB)

- Κείμενο-Ἀναμνηστικὸ Προσκυνητῶν (pdf, 497 ΚB)

- Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Κρατούμενους Ἀδελφούς μας (pdf, 741 ΚB)

Ἀνακοίνωση (ι΄) (pdf, 252 KB)

Μητροπολιτικὸν Γράμμα (ι΄) (pdf, 577 KB)

Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας (pdf, 747 ΚB)

- Κείμενο-Ἀναμνηστικὸ Προσκυνητῶν (pdf, 459 ΚB)

Συγκεντρωτικὴ Ἔκθεση Πεπραγμένων 2016 τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» (pdf, 329 ΚB)

Ἔκθεση Πεπραγμένων τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» Τρίμηνον Δ΄ (Ὀκτώβριος-Δεκέμβριος 2016) (pdf, 370 ΚB)

Εὐλόγησις Βασιλόπιττας στὰ Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ τοῦ Συλλόγου μας «Ἅγιος Φιλάρετος» (pdf, 483 ΚB)

2016

Προσκυνηματικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Βούλα (pdf, 898 ΚB)

- Κείμενο-Ἀναμνηστικὸ Προσκυνητῶν (pdf, 984 ΚB)

Ὄγδοο Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς Κασσαβέτειας Βόλου (pdf, 1.3 ΜB)

- Κείμενο-Ἀναμνηστικὸ Προσκυνητῶν (pdf, 633 ΚB)

Ἱερὰ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος (pdf, 751 ΚB)

Ἀνακοίνωση (θ΄) (pdf, 258 KB)

Μητροπολιτικὸν Γράμμα (θ΄) (pdf, 649 KB)

Τελετὴ Ἁγιασμοῦ στὰ Γραφεῖα τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» (pdf, 901 ΚB)

Ἀρχαιρεσίες τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» (pdf, 777 ΚB)

«Ἔκθεσις Δώρων Ἀγάπης» Ἐγκαίνια-Ἔναρξις (pdf, 944 ΚB)

Ἔκθεση Πεπραγμένων τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» Τρίμηνον Γ΄ (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2016) (pdf, 383 ΚB)

Ἀνακοίνωση (η΄) (pdf, 258 KB)

Μητροπολιτικὸν Γράμμα (η΄) (pdf, 640 KB)

Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας (pdf, 844 ΚB)

- Κείμενο-Ἀναμνηστικὸ Προσκυνητῶν (pdf, 587 ΚB)

Προσκύνημα -Ἐπίσκεψις στὸ Εἰδικὸ Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου (pdf, 1 ΜB)

- Κείμενο-Ἀναμνηστικὸ Προσκυνητῶν (pdf, 419 ΚB)

Ἔκθεση Πεπραγμένων τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» Τρίμηνον B΄ (Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2016) (pdf, 340 ΚB)

Ἀνακοίνωση (ζ΄) (pdf, 253 KB)

Μητροπολιτικὸν Γράμμα (ζ΄) (pdf, 633 KB)

Ἔκθεση Πεπραγμένων τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» Τρίμηνον Α΄ (Ἰανουάριος-Μάρτιος 2016) (pdf, 370 ΚB)

Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς Κασσαβέτειας Βόλου (pdf, 720 ΚB)

- Κείμενο-Ἀναμνηστικὸ Προσκυνητῶν (pdf, 538 ΚB)

Ἀνακοίνωση (στ΄) (pdf, 252 KB)

Μητροπολιτικὸν Γράμμα (στ΄) (pdf, 625 KB)

Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας (pdf, 1.52 MB)

- Κείμενο-Ἀναμνηστικὸ Προσκυνητῶν (pdf, 643 ΚB)

- Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Κρατούμενους Ἀδελφούς μας (pdf, 1.92 ΜB)

Ἀνακοίνωση (ε΄) (pdf, 331 KB)

Μητροπολιτικὸν Γράμμα (ε΄) (pdf, 743 KB)

2015

Ἔκθεση Πεπραγμένων τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» Τρίμηνον Δ΄ (Ὀκτώβριος-Δεκέμβριος 2015) (pdf, 239 ΚB)

Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὸ Εἰδικὸ Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου καὶ στὸ Ἵδρυμα Ἀγωγῆς Ἀνηλίκων Βόλου (pdf, 1.33 MB)

Ἱερὰ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος (pdf, 969 ΚB)

Ἔκθεση Πεπραγμένων τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» Τρίμηνον Γ΄ (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2015) (pdf, 228 ΚB)

Ἀνακοίνωση (δ΄) (pdf, 208 KB)

Μητροπολιτικὸν Γράμμα (δ΄) (pdf, 738 KB)

Ἀνακοίνωση (γ΄) (pdf, 243 KB)

Μητροπολιτικὸν Γράμμα (γ΄) (pdf, 490 KB)

Ἔκθεση Πεπραγμένων τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» Τρίμηνον B΄ (Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2015) (pdf, 290 ΚB)

Ἔκθεση Πεπραγμένων τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» Τρίμηνον Α΄ (Ἰανουάριος-Μάρτιος 2015) (pdf, 290 ΚB)

Ἀνακοίνωση (β΄) (pdf, 229 KB)

Μητροπολιτικὸν Γράμμα (β΄) (pdf, 493 KB)

Ἁγιασμὸς στὰ Γραφεῖα τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» (pdf, 456 ΚB)

Ἀνακοίνωση (α΄) (pdf, 178 KB)

Νέα Περίοδος στὴν Διοίκησι τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» (pdf, 326 ΚB)

Μητροπολιτικὸν Γράμμα (α΄) (pdf, 438 KB)

Ἑβδόμη Ἐπίσκεψις - Προσκύνημα στὸ Κατάστημα Κρατήσεως Ἀμφίσσης (pdf, 3.98 MB)

2014

Τετάρτη Ἐπίσκεψις καὶ Γεῦμα Ἀγάπης μὲ τοὺς Ἀστέγους Ἀδελφούς μας (pdf, 3.31 MB)

Ἕκτη Ἐπίσκεψη-Προσκύνημα στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς Κασσαβέτειας Μαγνησίας (pdf, 4.38 MB)

Ἐπίσκεψις στὸ Διαπολιτισμικὸ Γυμνάσιο Α΄ (pdf, 542 KB)

Εὐχαριστίες πρὸς τὸν «῞Αγιο Φιλάρετο» ἀπὸ τὴν ΚΟ.Δ.Ε.Π. (pdf, 115 KB)

Ἱερὰ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος (pdf, 585 KB)

Τὰ Ἐγκαίνια τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Κυπριανὸς» (pdf, 1.51 ΜB)

«Ὄγδοο Προσκύνημα» - Ἐπίσκεψις στὸ εἰδικὸ Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου (pdf, 1.52 ΜB)

Ὑπογραφὴ Μνημονίων μεταξὺ «ΑΓΙΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ» καὶ «Ε.Ε.Σ.» - «ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.» (pdf, 998 KB)

Προσκύνημα στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς Κασσαβέτειας Μαγνησίας (8/21.06.2014) (pdf, 2.12 ΜB)

Πασχαλινὸ Γεῦμα Ἀγάπης μὲ τοὺς ἀστέγους Ἀδελφούς μας (pdf, 696 ΚB)


Μητροπολιτικὰ | Συνοδικὰ | Θεολογία | Πολιτισμὸς | Ποικίλα | Ἱστορικὰ Ἀρχεῖα | Ἐκδόσεις | Ἱστοσελίδα | Σύνδεσμοι | Ἀναζήτησις