ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ — ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

  Note: This page is currently under construction.
❖
❖
❖
❖
Συνοδικὰ > Ἱεραρχία > Ἱεραρχία

Ἱεραρχία

Ὁ Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος

Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος Μεθώνης κ. ᾿Αμβρόσιος (κατὰ κόσμον Adrian Baird) ἐγεννήθη εἰς Λονδῖνον ᾿Αγγλίας ἐν ἔτει 1949 καὶ εἶναι προσήλυτος εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν.

Εἶναι πτυχιοῦχος ῾Ιστορίας τῆς Τέχνης ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου καὶ ὁμιλεῖ ὀκτὼ γλώσσας.

Ἀπὸ τοῦ 1973 ἀποτελεῖ μέλος τῆς ᾿Αδελφότητος τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης Φυλῆς ᾿Αττικῆς παρὰ τὴν Φυλὴν Ἀττικῆς.

Ἐχειροτονήθη Διάκονος τὴν 17.7.1974 ἐκ. ἡμ. καὶ Πρεσβύτερος τὴν 1.5.1978 ἐκ. ἡμ. ἀπὸ τὸν Μακαριστὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κυρὸν Αὐξέντιον.

Ἐπίσκοπος ἐχειροτονήθη τὴν 8.1.1993 ἐκ. ἡμ. ὡς βοηθὸς τοῦ Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ὑπὸ τὸν τίλον πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Μεθώνης δραστηριοποιύμενος κυρίως εἰς τὴν ἐξωτερικὴν Ἱεραποστολήν.

Τὴν 5.3.2014 ἐκ. ἡμ. ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος ὡς Τιτουλάριος Ἐπίσκοπος ὑπὸ τὸν αὐτὸν τίτλον διατηρήσας τὴν Τοποτηρητείαν τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ἀλανίας. Ταυτοχρόνως συμπεριελήφθη εἰς τὰ μέλη τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἱεραποστολῆς.

Τὴν 15.4.2014 ἐκ. ἡμ. ἀνέλαβεν Τοποτηρητὴς τῶν νεοπαγῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Κανάγκα Κογκό καὶ Σίδνεϋ Αὐστραλίας καθὼς καὶ τῶν Ἐπισκοπῶν Ἔμπου Κενύας καὶ Ρίτσμοντ Ἀγγλίας.

• Ονομαστήρια: 7 Δεκεμβρίου (Ἁγίου Ἀμβροσίου Μεδιολάνων).


Μητροπολιτικὰ | Συνοδικὰ | Θεολογία | Πολιτισμὸς | Ποικίλα | Ἱστορικὰ Ἀρχεῖα | Ἐκδόσεις | Ἱστοσελίδα | Σύνδεσμοι | Ἀναζήτησις