ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ — ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

  Note: This page is currently under construction.
❖
❖
❖
❖
❖
Ἱστοσελίδα > Νέα τῆς Ἱστοσελίδος

Νέα τῆς Ἱστοσελίδος

• Ἀρχεῖα προηγουμένων ἐτῶν: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

* * *

Ὁμολογία Πίστεως

* * *

Ἐκκλησιαστικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Σωτηρίου Ἔτους 2017
κατὰ τὸ Πάτριον Ἡμερολόγιον

* * *

Εἰκονολογικὸν Συναξάριον

* * *

Φάκελος

γιὰ τὴν λεγομένην «Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον» τῶν Οἰκουμενιστῶν

* * *

Ἀνακοινώσεις:

Δραστηριότητες Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς
(Περίοδος Ι΄: 2016-2017)

Ἑβδομαδιαῖο Πρόγραμμα

Συνάξεις Γονέων - Γιὰ Mία Oἰκογένεια Mὲ Ὅραμα

Ἐτήσιο Πρόγραμμα 2016-2017

Πρόγραμμα Ἀγρυπνιῶν Μετανοίας

Μάϊος 2017

Ἔκθεση Ἔργων
Ἱερὲς Εἰκόνες - Ψηφιδωτά - Ξυλόγλυπτα

Ἑορταστικὴ Ἐκδήλωση Εὐγνωμοσύνης
Λήξη Περιόδου 10ης (2016-2017)
Ποιμαντικῶν, Κατηχητικῶν, Κοινωνικῶν καὶ Πολιτιστικῶν Δραστηριοτήτων

Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων, 28η Μαΐου 2017 πολ. ἡμ.

Ἐτήσιο Κτητορικὸ Μνημόσυνο
στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Τρίτη, 30ὴ Μαῒου 2017 πολ. ἡμ.

Αἱμοδοσία
Σάββατο, 17η Ἰουνίου 2017 πολ. ἡμ.

Τὰ Κατηχητικά μας

Σᾶς περιμένουμε στὶς Νεανικὲς Συντροφιές μας!

Ἵδρυσις Ἰδιωτικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκπαιδευτηρίων

Αἱμοδοσία - Τράπεζα Αἵματος

Ἔκκλησις γιὰ τὴν ἀποπεράτωσι τοῦ Ἱστορικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης

Ἔκκλησις Θερμοτάτη γιὰ τὴν ἐνίσχυσι τῶν Κληρικῶν μας καὶ τῆς Κοινωνικῆς Διακονίας μας

Ἀγρυπνίες Μετανοίας

* * *

 24.05.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Ὁμιλίες Κυριακῶν καὶ Ἑορτῶν: Ὁμιλία εἰς τὴν Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου «Ὁ Κύριός μας, ὁ Θεραπευτὴς καὶ μεγάλος Εὐγενὴς» (ἀρχεῖο ἤχου, 15′ 20″, 24.5 MB)

- Ἐπὶ τῇ Ἀποδόσει τοῦ Πάσχα, ὑπενθυμίζουμε τὸ ἑξῆς ἄρθρο τῆς Ἱστοσελίδος:

  Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Μελέτες>Διάφορα: Τὸ ῞Αγιον Φῶς τοῦ Παναγίου Τάφου (pdf, 159 KB)

 23.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Δέκα Ἐπιστήμονες καταδικάζουν τὶς Θεωρίες Ταυτότητας Φύλου καὶ τὴν Θεματικὴ Ἑβδομάδα... (pdf, 523 KB)

 21.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἀνάστασις-Φῶς-Ἀγαλλίασις - Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ Θεοτόκος (pdf, 748 ΚB)

 20.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Τὸ Πάσχα: ἡ Ἑορτὴ τοῦ Βαπτίσματός μας (pdf, 409 ΚB)

 19.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Διάφορα: Προσκυνηματικὴ Ἐπίσκεψις σὲ Σεβάσματα τῆς Κορινθίας (pdf, 812 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Πολιτισμὸς>Ἱστορία: Ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου 1916-1923 (Μέρος Γ’) (pdf, 885 KB)

 18.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἱεραποστολῆς>Ἐπισκοπὲς>Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Γκλντάνι Τιφλίδος Γεωργίας>Χρονικά: Ἐαρινὴ Ἐπίσκεψις στὴν Γεωργία (pdf, 369 ΚB)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Ἡ τηλεόραση καὶ τὰ παιδιά μας (pdf, 363 ΚB)

 17.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις Η’: «Γονεῖς: Φύλακες ἢ “φυλακὲς” τῶν παιδιῶν μας» (pdf, 472 KB)

 15.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Περιοδικὰ>«Ὀρθόδοξος Παρέμβασις»: Δημοσιεύεται τὸ νέο τεύχος τοῦ Περιοδικοῦ «Ὀρθόδοξος Παρέμβασις» • Ἀριθμὸς τεύχους 9 • Δεκέμβριος 2016 - Φεβρουάριος 2017 • (pdf, 7.2 MB)

 14.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Καινὸν Πάσχα - Καινὴ Πόσις (pdf, 880 ΚB)

 13.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ὁ Θεὸς μᾶς ἔχει ἐμπιστευθῆ τὴν σωτηρίαν τῶν ἄλλων, τῶν Ἀδελφῶν μας (pdf, 419 ΚB)

 12.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Πολιτισμὸς>Ἱστορία: Ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου 1916-1923 (Μέρος Β’) (pdf, 646 KB)

 11.05.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: La gloire des Grecs - Ἡ δόξα τῶν Ἑλλήνων (pdf, 621 ΚB)

 09.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία (pdf, 777 KB)

 07.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Τώρα ὅλη ἡ Δημιουργία εἶναι Φωτεινόμορφη (pdf, 810 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Ἀλληλογραφία>Ἐξερχόμενα:

      - Ἀνακοίνωσις - Ἐνημέρωσις πρὸς τὸ εὐσεβὲς Πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Στοκχόλμης καὶ πάσης Σκανδιναβίας (pdf, 559 KB)

      - Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Αίδεσιμ. π. Σπυρίδωνα Τανοὺς (pdf, 530 KB)

 06.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Χαρὰ καὶ Ἐλευθερία (pdf, 401 ΚB)

 05.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Πολιτισμὸς>Ἱστορία: Ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου 1916-1923 (Μέρος Α’) (pdf, 882 KB)

 04.05.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Ἕνα παιδὶ γιὰ τὴν αἰωνιότητα (pdf, 362 ΚB)

 02.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἐκδηλώσεις: Πασχαλινὴ Συνεστίασις στὸ Πολιτιστικὸ Ἐργαστήρι «Ἡ Πανύμνητος» (pdf, 1.1 ΜB)

 01.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιντεοταινίες>Διάφορα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις Ζ’: «Πῶς νὰ κρυφτεῖς ἀπ᾿ τὰ παιδιά;... ἔτσι κι ἀλλιῶς τὰ ξέρουν ὅλα...» (High Quality video, 111′ 13″, 1 GB)

 30.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἀνάστασις καὶ Ἐλεημοσύνη (pdf, 713 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Σύγχρονες Προκλήσεις>Κοινωνικά: Damien de Veuster (Δαμιανὸς Ντὲ Βουστὲρ) - Ὁ Βέλγος ἱεραπόστολος τῶν λεπρῶν (pdf, 1 ΜB)

 29.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Οἱ Δυτικὲς Κοινωνίες τῶν Γερόντων καὶ ὁ Ἰσλαμικὸς Ἐποικισμὸς τῆς Εὐρώπης (pdf, 372 ΚB)

 27.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Πολιτισμὸς>Ἱστορία: Ἡ Ἑλληνικὴ Σημαία ἔμεινε ἀδούλωτη ἀπὸ τὸν γερμανὸ κατακτητὴ μὲ αὐτοθυσία τοῦ Κωνσταντίνου Κουκίδη (pdf, 501 KB)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Ὁ καλλιτέχνης τοῦ Θεοῦ (pdf, 254 ΚB)

 26.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιντεοταινίες>Διάφορα: Μουσικο-Λαογραφικὴ Ἐκδήλωσις 25ης Μαρτίου 2017:

- Μέρος Α' (High Quality video, 66′ 34″, 366 MB)

- Μέρος Β' (High Quality video, 67′ 18″, 419 MB)

 24.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Ἡ Πανήγυρις τῆς Παναγίας μας τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς (pdf, 311 ΚB)

 23.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιντεοταινίες>Διάφορα: Ἅγιον Πάσχα στὸ Μητροπολιτικό μας Κέντρο (High Quality video, 40′ 37″, 400 ΜB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: «...Δίδου ἡμῖν ἐκτυπώτερον, Σοῦ μετασχεῖν...» (pdf, 409 ΚB)

- Ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Ε΄ Πατριάρχου Κων/πόλεως, ὑπενθυμίζουμε τὸ ἑξῆς ἄρθρο τῆς Ἱστοσελίδος:

  Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Ἀπρίλιος: Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ε΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (pdf, 146 KB)

 22.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ «ἀνάπτυξη» τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν ἑλληνοπαίδων σύμφωνα μὲ τὶς ἀρχὲς τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Δόγματος (pdf, 315 ΚB)

 20.04.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Ἀλήθεια, ποιός εἶμαι; (pdf, 372 ΚB)

 19.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Κείμενα>Συνοδικαὶ Ἀνακοινώσεις: Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ὑπουργὸν Παιδείας περὶ τῶν «Ἔμφυλων Ταυτοτήτων» (pdf, 371 ΚB)

 16.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Πάσχα στὸ Στρατόπεδο (pdf, 493 ΚB)

 15.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Ἐγκύκλιοι: Μήνυμα ἐπὶ τῇ πανενδόξῳ Ἀναστάσει τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ 2017 (pdf, 1.7 MB)

- Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Ἀλληλογραφία>Ἐξερχόμενα: «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν»... «Καὶ Ζωὴ πολιτεύεται»!... (pdf, 624 KB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Στὴν Ἑλλάδα τῆς κρίσεως εὐχὲς γιὰ ἀνάσταση... ἀπὸ τὸν ἅδη τῆς καταθλίψεως... (pdf, 482 ΚB)

 13.04.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις:

- Παρουσίασις τοῦ Περιοδικοῦ «Ὀρθόδοξος Παρέμβασις», τεῦχος 8ον (pdf, 210 ΚB)

- Παρουσίασις τοῦ Περιοδικοῦ «Οἰκοδομὴ καὶ Παραμυθία», τεῦχος 9ον (pdf, 383 ΚB)

 12.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Κείμενα>Συνοδικαὶ Ἐγκύκλιοι: Συνοδικὴ Ἐγκύκλιος Πάσχα (pdf, 381 KB)

- Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Διάφορα: Νέοι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος στὴν 191η Ἐπέτειο τῆς Ἐξόδου τοῦ Μεσολογγίου (pdf, 429 ΚB)

 11.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις Z’: «Πῶς νὰ κρυφτεῖς ἀπ᾿ τὰ παιδιά;... ἔτσι κι ἀλλιῶς τὰ ξέρουν ὅλα...» (pdf, 699 KB)

 08.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Πολιτισμὸς>Ἱστορία: Κυοφόρησαν τὸν Ἀγῶνα τοῦ 1821 (pdf, 995 KB)

 07.04.2017 Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ὑπενθυμίζουμε τὸ ἑξῆς ἄρθρο τῆς Ἱστοσελίδος:
Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Δωδεκάορτον: ῾Η Κυρία καὶ Δέσποινα ἡμῶν Θεοτόκος ὡς Διδάσκαλος τῆς ᾿Ασκήσεως καὶ τῆς Νοερᾶς Προσευχῆς (pdf, 139 KB)

 06.04.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’ (1745-1821) (pdf, 389 ΚB)

 05.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Σύλλογος «Ἅγιος Φιλάρετος»: Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὸ Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου (pdf, 623 ΚB)

- Κείμενο-Ἀναμνηστικὸ Προσκυνητῶν (pdf, 497 ΚB)

- Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Κρατούμενους Ἀδελφούς μας (pdf, 741 ΚB)

 04.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Σύγχρονες Προκλήσεις>«Νέα Ἐποχή»: Ὁ νεο-Δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ (Μέρος Β’) (pdf, 573 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Διάφορα: Νέοι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος ἐτίμησαν τὴν ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας (pdf, 446 ΚB)

 03.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Μελέτες >Λειτουργική: Τάξις Ἀγρυπνίας ἐν τῇ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ (ἐκτὸς Κυριακῆς) (pdf, 249 ΚB)

- Βλ. ἐδῶ σὲ μορφὴ φυλλαδίου (pdf, 318 ΚB)

 02.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Νὰ ἀποφεύγουμε ὅ,τι ἐμποδίζει τὴν προσευχὴ στὴν καρδιὰ (pdf, 387 ΚB)

 01.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ φθορὰ τῆς Γλώσσης καὶ ἡ φθορὰ τῆς Ἑλλάδος (pdf, 275 ΚB)

 31.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἐκδηλώσεις: Χρέος καὶ Μνήμη - Ἡ Ἐθνικὴ Ἐπέτειος τῆς 25ης Μαρτίου 1821 (pdf, 700 ΚB)

- Ἐπιλεγόμενα τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας (pdf, 198 ΚB)

 30.03.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: 1821 μύθος ἢ θαῦμα; (pdf, 478 ΚB)

 28.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιντεοταινίες>Διάφορα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις ΣΤ’: «Πῶς μεγαλώνουμε ψυχικὰ ὑγιῆ παιδιὰ» (High Quality video, 93′ 44″, 1 GB)

 27.03.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Συνάξεις>Πνευματικές: Κυριακὴ Δ´ Νηστειῶν, 2010

- Μέρος Α´ (ἀρχεῖο ἤχου, 53′ 12″, 73 MB)

- Μέρος Β´ (ἀρχεῖο ἤχου, 53′ 07″, 72.9 MB)

- Μέρος Γ´ (ἀρχεῖο ἤχου, 47′ 248″, 65.1 MB)

 26.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἡ στάση μας πρὸς τὸν πνευματικὸ Πατέρα (pdf, 421 ΚB)

- Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Κυριακῆς Δ´ Νηστειῶν, ὑπενθυμίζουμε τὸ ἑξῆς ἄρθρο τῆς Ἱστοσελίδος:
Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Δωδεκάορτον: Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα (δ): Τὸ πραγματικὸ μήνυμα καὶ τὸ δῶρο (pdf, 88 KB)

 25.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις ΣΤ’: «Πῶς μεγαλώνουμε ψυχικὰ ὑγιῆ παιδιὰ» (pdf, 472 KB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ Παρακμὴ τῆς Δύσεως (pdf, 319 ΚB)

 22.03.2017 Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, ὑπενθυμίζουμε τὸ ἑξῆς ἄρθρο τῆς Ἱστοσελίδος:
- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ> Ἐκκλησιαστικὸν Ἦθος: Περὶ Φιλαυτίας-Ἐγωκεντρισμοῦ καὶ Ἐλευθερίας (pdf, 752 ΚB)

 21.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Σύγχρονες Προκλήσεις>«Νέα Ἐποχή»: Ὁ νεο-Δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ (Μέρος Α’) (pdf, 420 ΚB)

 20.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Κείμενα>Ἐκκλησιολογικά: Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 2017: «Ὀρθόδοξη πίστη ἢ κατασκευασμένη πίστη;» Ὁμιλία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου (pdf, 498 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Πανηγυρικὴ Ἀγρυπνία, Προσκύνημα ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας καὶ Πανήγυρις στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονή της στὴν Σουηδία (pdf, 985 ΚB)

 19.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἡ ἀγάπη καὶ ἡ τήρησις τῶν Ἀγρυπνιῶν, τῶν Προσευχῶν καὶ τῶν κοινῶν Ψαλμωδιῶν (pdf, 491 ΚB)

- Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα (γ): ῞Ενας Τρόπος Ζωῆς (pdf, 111 KB)

 18.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Καὶ πάλιν... Πολιτικὴ καὶ Πολιτισμὸς (pdf, 337 ΚB)

 16.03.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Δὲν εἴπαμε ἀντίο (pdf, 341 ΚB)

 15.03.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Γέφυρες Προσευχῆς καὶ Ἀγάπης: Προσευχή! Ἡ Ἀσία καὶ ἡ Ἀφρικὴ «φλέγεται»! (pdf, 1.2 ΜB)

 14.03.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Συνάξεις>Πνευματικές: Κυριακὴ Β´ Νηστειῶν, 2010

- Μέρος Α´ (ἀρχεῖο ἤχου, 57′ 02″, 78.3 MB)

- Μέρος Β´ (ἀρχεῖο ἤχου, 54′ 12″, 74.4 MB)

- Μέρος Γ´ (ἀρχεῖο ἤχου, 32′ 42″, 44.9 MB)

 12.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἡ Νηστεία τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς (Μέρος Γ’) (pdf, 546 ΚB)

- Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα (β): Νὰ τὴν ἐνσωματώσουμε στὴν καθημερινή μας ζωὴ (pdf, 115 KB)

 11.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: ...Καὶ πάλι περὶ τοῦ Πολιτισμοῦ τῆς Πολιτικῆς (pdf, 317 ΚB)

 10.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Κείμενα>Συνοδικαὶ Ἀνακοινώσεις: Ἀνακοίνωσις Ἱερᾶς Συνόδου περὶ τῆς Θεματικῆς Ἑβδομάδος μὲ τίτλο «Σῶμα καὶ Ταυτότητα» (pdf, 359 ΚB)

- «Δήλωσις Ἀπαλλαγῆς» (pdf, 161 ΚΒ)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Γκάρο Παϊλάν: Μιλώντας γιὰ τὴν Γενοκτονία στὴν Τουρκικὴ Βουλή! (pdf, 194 ΚΒ)

 09.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἐκδηλώσεις: Γ’ «Ἀντικαρναβαλικὴ» Ἐκδήλωσις (pdf, 1.4 ΜB)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Ὁ μύχιος θάνατος (pdf, 297 ΚB)

 07.03.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ἐκδόσεις>Περιοδικὰ>«Οἰκοδομὴ καὶ Παραμυθία»: τὸ νέο τεύχος τοῦ Περιοδικοῦ «Οἰκοδομὴ καὶ Παραμυθία»: Τεύχος 9, Ἰανουάριος 2017 (pdf, 3.6 MB)

 06.03.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Γέφυρες Προσευχῆς καὶ Ἀγάπης: «Ἔτι καὶ ἔτι, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν!...» γιὰ τὴν Νιγηρία (pdf, 979 KB)

 05.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἡ Νηστεία τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς (Μέρος B’) (pdf, 471 ΚB)

- Σχόλιο ἐπάνω στὶς νέες τάσεις καὶ τοὺς προβληματισμοὺς γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Εἰκόνα τοῦ Φιλίππου Μαρκόπουλου (Εἰκονολογικὴ Ἐκδήλωσις, 14/27.11.2016) (pdf, 325 ΚB)

 04.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ «Θεματικὴ Ἑβδομάδα» μὲ τίτλο «Σῶμα καὶ Ταυτότητα» (pdf, 276 ΚB)

 03.03.2017 Οἰκο-Συστημικὲς τεχνικὲς στὴν προσέγγιση τῶν ἐφήβων τοῦ Λεωνίδα Κολλέτη (Συνάξεις Γονέων - Διάλεξις Ε’) (pdf, 384 ΚΒ)

 02.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: 17η Φεβρουαρίου 1914 (pdf, 384 ΚΒ)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: «Τὸ ἰατρεῖο τοῦ κόσμου καὶ τὸ θεραπευτήριο τῆς Οἰκουμένης» - Ἀββάκυρος (pdf, 489 ΚB)

 28.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Σύλλογος «Ἅγιος Φιλάρετος»: Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας (pdf, 747 ΚB)

      - Κείμενο-Ἀναμνηστικὸ Προσκυνητῶν (pdf, 459 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Φεβρουάριος: ῾Ο ῞Αγιος Μεσρώπιος ὁ Μεταφραστὴς καὶ Ἱεραπόστολος (pdf, 638 ΚB)

 27.02.2017 Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα

 26.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Ἀλληλογραφία>Ἐξερχόμενα: «Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς Ζωῆς μου...» (pdf, 930 KB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἡ Νηστεία τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς (Μέρος Α’) (pdf, 509 ΚB)

 25.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἐκδηλώσεις: Β’ «Ἀντικαρναβαλικὴ» Ἐκδήλωσις (pdf, 693 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιντεοταινίες>Διάφορα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις Ε’: «Προσεγγίζοντας μὲ τέχνη τοὺς ἐφήβους» (High Quality video, 97′ 48″, 1 GB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἀδιάκριτη Ἀλληλεγγύη πρὸς τὰ θύματα τῆς Ἱστορίας (pdf, 420 ΚB)

 24.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Κείμενα>Συνοδικαὶ Ἀνακοινώσεις: Ἀνακοίνωσις Ἱερᾶς Συνόδου περὶ τοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας (pdf, 313 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Ἡ «τελικὴ λύση» τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ζητήματος (Μέρος Ε’) (pdf, 1.3 ΜΒ)

 23.02.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: «Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος» τεῦχος 4ον (pdf, 294 ΚB)

 22.02.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Ὁμιλίες Κυριακῶν καὶ Ἑορτῶν: «Ἡ παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου ἕνα ἰσχυρὸ μήνυμα εὐσπλαγχνίας» Ὁμιλία Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου 2017 (ἀρχεῖο ἤχου, 33′ 29″, 30.8 MB)

 21.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Περιοδικὰ>«Ὀρθόδοξος Παρέμβασις»: Δημοσιεύεται τὸ νέο τεύχος τοῦ Περιοδικοῦ «Ὀρθόδοξος Παρέμβασις» • Ἀριθμὸς τεύχους 8 • Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2016 • (pdf, 6.6 MB)

 20.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις E’: «Προσεγγίζοντας μὲ τέχνη τοὺς ἐφήβους» (pdf, 538 KB)

 18.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ εὐθύνη μας γιὰ τοὺς «ἐλαχίστους» Ἀδελφούς μας (pdf, 334 ΚB)

 17.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Ἡ «τελικὴ λύση» τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ζητήματος (Μέρος Δ’) (pdf, 833 ΚΒ)

 16.02.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Τὰ Ἡμερολόγια τοῦ ἔτους 2017 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας (pdf, 451 ΚB)

 15.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἐκδηλώσεις: Α’ «Ἀντικαρναβαλικὴ» Ἐκδήλωσις (pdf, 646 ΚB)

- Τὰ Καρναβάλια: Καθαρὴ ἀναβίωση τῆς εἰδωλολατρίας! (pdf, 1.4 MB)

 14.02.2017 Οἱ ῞Αγιοι Μάρτυρες Περπέτουα, Σάτυρος, Σατορνῖλος, Ρεουκᾶτος καὶ Φηλικιτάτη (pdf, 223 KB)

 13.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>«Ἁπλῆ Κατήχησις»: Λέμε ὄχι στὴ «γιορτὴ τοῦ… ἁγίου Βαλεντίνου»! (pdf, 1.1 MB)

 12.02.2017 Εὐγνωμοσύνη (᾿Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν ῾Αγίων Τριῶν ῾Ιεραρχῶν) (pdf, 116 KB)

 11.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Γαλλικὸ «μανιφέστο» ὑπὲρ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης (pdf, 300 ΚB)

 10.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Ἡ «τελικὴ λύση» τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ζητήματος (Μέρος Γ’) (pdf, 1.2 ΜB)

 08.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἱεραποστολῆς>Ἐπισκοπὲς>Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης Σουηδίας>Χρονικά: Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν χειμερινὴ νύμφη τοῦ Βορρᾶ (pdf, 598 ΚB)

- Στὴν ῾Ενότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὁσίας Ξένης τῆς Ρωσίδος τῆς διὰ Χριστὸν Σαλῆς (pdf, 540 ΚB)

 07.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Ἰανουάριος: Ὁ ῞Αγιος ᾿Εφίσιος τῆς ᾿Ελίας, Μεγαλομάρτυς καὶ Πολιοῦχος τῆς Νόρα (Κάλιαρι Σαρδινίας) (pdf, 608 ΚB)

 06.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Μελέτες>Ἀντι-αιρετικά: Ἡ σύγχρονος αἱρετικὴ Ἐσχατολογία: Ε΄. Οἱ Μορμόνοι (pdf, 243 KB)

 05.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>«Εἶπε Γέρων»: Ὑπακοὴ καὶ Ταπεινοφροσύνη (pdf, 580 KB)

 04.02.2017 Στὴν ῾Ενότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Πέμπτη Ἐπίσκεψις Ποιμαντικὴ καὶ Προσκυνηματικὴ στὸ εὐλογημένο Νησὶ τῆς Σαρδινίας (pdf, 1.3 ΜB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ «Διαφθορὰ» ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπονομεύη τὴν ὑγιῆ ἀνάκαμψη τῆς Πατρίδος μας (pdf, 316 ΚB)

 03.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Κείμενα>Συνοδικαὶ Ἀνακοινώσεις: Ἀνακοίνωσις Ἱερᾶς Συνόδου περὶ τοῦ ζητήματος τῆς καταδίκης τῶν Ἐσφιγμενιτῶν (pdf, 303 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Ἡ «τελικὴ λύση» τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ζητήματος (Μέρος Β’) (pdf, 1.4 ΜB)

 02.02.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: ᾿Αλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας (pdf, 523 ΚB)

 01.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Μελέτες>Ἀντι-αιρετικά: Ἡ σύγχρονος αἱρετικὴ Ἐσχατολογία: Δ΄. Οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» (pdf, 297 KB)

 29.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: «...ἰλιγγιᾷ δὲ νοῦς καὶ ὑπερκόσμιος, ὑμνεῖν Σε Θεοτόκε...» (pdf, 470 ΚB)

 28.01.2017 Στὴν ῾Ενότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Ἱερὰ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύμου τοῦ ἐν Ἀχαρναῖς τῆς Πάρνηθος (pdf, 537 ΚB)

- Στὴν ῾Ενότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Κατηχητικά: Β’ Σύναξις Κατηχητριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (pdf, 293 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ κρίσις τῆς Χριστιανικῆς Οἰκογένειας (pdf, 408 ΚB)

 27.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Ἡ «τελικὴ λύση» τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ζητήματος (Μέρος Α’) (pdf, 842 ΚB)

 26.01.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: ᾿Απολογία Χριστιανικὴ - ᾿Ορθόδοξη κριτικὴ στὸν Διαφωτισμὸ (pdf, 444 ΚB)

 24.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Ἰανουάριος: ῾Ο ῞Αγιος ῾Ιερομάρτυς ᾿Ισίδωρος τοῦ Γιοῦργεφ καὶ οἱ ἑβδομήκοντα δύο Συναθλητὲς Αὐτοῦ (pdf, 627 ΚB)

 23.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Διάφορα: Εὐλόγησις Βασιλόπιττας στὰ Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ τοῦ Συλλόγου μας «Ἅγιος Φιλάρετος» (pdf, 483ΚB)

 22.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Ἐκκλησιαστικὸν Ἦθος: Περὶ τῆς Χριστιανικῆς Εὐγενείας, ἤτοι τῆς εὐαγγελικῆς ἠθικῆς τελειότητος (pdf, 374 ΚB)

 21.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Πραγματικὴ Δημοκρατία καὶ Ἐνεργοὶ Πολῖτες (pdf, 303 ΚB)

 20.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιντεοταινίες>Διάφορα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις Δ’: «Γονεῖς: Ἄσ᾿ τα νὰ πᾶνε... Τὰ παιδιὰ θὰ ξαναγυρίσουν» (High Quality video, 105′ 08″, 1.1 GB)

 19.01.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Θεραπεία ἢ ᾿Απάτη; Ἡ ἐναλλακτικὴ ἰατρικὴ ὑπὸ δοκιμὴ (pdf, 455 ΚB)

 18.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Μελέτες>Ἀντι-αιρετικά: ῾Ο Νηπιοβαπτισμὸς (pdf, 262 KB)

 17.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Ἰανουάριος: Ὁ Ἅγιος Φουλγέντιος Ἐπίσκοπος Ρουσπῶν (pdf, 500 ΚB)

 15.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Κείμενα>Συνοδικαὶ Ἀνακοινώσεις: Ἀνακοίνωσις Ἱερᾶς Συνόδου περὶ τοῦ Ἑορτασμοῦ τῶν Θεοφανίων (pdf, 314 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Πνευματικὴ Περιτομή: ἡ περιτομὴ τῆς καρδιᾶς (pdf, 491 ΚB)

 14.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ὁ Καταλύτης τῆς Ἀνάκαμψης (pdf, 367 ΚB)

 13.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Ἀλληλογραφία>Ἐξερχόμενα: Ἀνακαινισμένοι ἀπὸ τὴν Σάρκωσι, συνεχίζουμε πρὸς τὴν Σταύρωσι καὶ τὴν Δόξα (pdf, 910 KB)

 12.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις Δ’: «Γονεῖς: Ἄσ᾿ τα νὰ πᾶνε... Τὰ παιδιὰ θὰ ξαναγυρίσουν» (pdf, 1 ΜB)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Γνωρίζοντας τὸν Ἅγιο Ἀχμὲτ (pdf, 367 ΚB)

 11.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἐκδηλώσεις: Δωδεκαήμερο Ὁδοιπορικὸ (pdf, 1.1 MB)

- Στὴν ῾Ενότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Ἡ Μεγάλη Ἀγρυπνία τῶν Χριστουγέννων (pdf, 646 ΚB)

- Στὴν ῾Ενότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Κατηχητικά: Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα (pdf, 861 ΚB)

 10.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Σύλλογος «Ἅγιος Φιλάρετος»: Προσκυνηματικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Βούλα (pdf, 898 ΚB)

      - Κείμενο-Ἀναμνηστικὸ Προσκυνητῶν (pdf, 984 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Πολιτισμὸς>Γλῶσσα: Λόγος ἄλογος (pdf, 633 KB)

 09.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Δεκέμβριος: Ἕνας Πρωθυπουργὸς καταγράφει τὸ Θαῦμα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος (pdf, 538 ΚB)

 08.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἡ Σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου (pdf, 681 ΚB)

 07.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ὁ σκοτεινὸς λαβύρινθος τῆς καθυστέρησης... καὶ οἱ δύο προσευχές μας (pdf, 379 ΚB)

 06.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Ἐγκύκλιοι: Μήνυμα ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τῶν Γενεθλίων τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 2016 (pdf, 1 MB)

- Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Ἀλληλογραφία>Ἐξερχόμενα: Ἂς «ἀπογραφοῦμε» Σήμερα ὡς «Πολῖτες» τῆς Ταπεινῆς Βηθλεὲμ (pdf, 735 KB)

 05.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Ὁ Χριστὸς ἀνάμεσά μας (pdf, 500 ΚB)

 04.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Κείμενα>Συνοδικαὶ Ἐγκύκλιοι: Συνοδικὴ Ἐγκύκλιος Χριστουγέννων (pdf, 502 KB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Ἡ πλήρης διάλυσι τῆς θεόσδοτης Οἰκογενείας ἀπὸ τὴν καλπάζουσα ὁμοφυλόφιλη ρινοκερίτιδα (pdf, 865 KB)

 03.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Δεκέμβριος: ῾Ο ῾Οσιομάρτυς καὶ ῾Ομολογητὴς Κοσμᾶς ὁ Πρῶτος καὶ πάντες οἱ Καρεῶτες Ὅσιοι Πατέρες ὑπὸ τῶν Λατινοφρόνων τελειωθέντες (pdf, 775 ΚB)

 02.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Σύγχρονες Προκλήσεις>«Νέα Ἐποχή»: Internet, Σέκτες καὶ «Νέα Ἐποχὴ» (pdf, 592 ΚB)

 01.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἡ Γενεαλογία τοῦ Χριστοῦ Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως (pdf, 597 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Ἡμερολόγιον 2017: Ἡμερολόγιον Τοίχου 2017 (67 σελίδες, pdf, 2.3 MB)


Μητροπολιτικὰ | Συνοδικὰ | Θεολογία | Πολιτισμὸς | Ποικίλα | Ἱστορικὰ Ἀρχεῖα | Ἐκδόσεις | Ἱστοσελίδα | Σύνδεσμοι | Ἀναζήτησις